Karlevistenen

”Denna sten är satt efter Sibbe den gode, Foldars son. Hans följesman resten den på Ön, den dödes edsvurne man.”
Följt av en dikt på drottkvätt, (en hyllningsdikt):
”Begravd ligger den som de största dåd åtföljde det visste de flesta stridernas Truds arbetare i denna hög. Ej skall en oförvitligare kampstark vagn-Vidur på Endills vidsträckta jord råda över land i Danmark”.

”This stone is set after Sibbe the Good, the son of Foldar. His companion rested on the Island, the sworn man of the dead.”
Followed by a poem on drottkvätt (a tribute poem):
“Buried is the one who the greatest deeds accompanied it knew most of the Truds workers of the battles in this pile. Not shall an incorruptible, more struggling chariot Vidur on the vast earth of Endill prevail over land in Denmark.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.