Nedan regler är framtagna för alla oss som besöker FH-DCE Super Rally® Öland Sverige.

Syftet är för att göra din vistelse så trevlig som möjligt. Om dessa regler inte efterföljs kan du nekas inträde eller bli avvisad från träffområdet.

 • För att komma in på träffplatsen måste du köra en Harley-Davidson, Indian eller Buell
 • Inga egna avspärrningar är tillåtna
 • Det är inte tillåtet att anordna en enskild träff, klubbträff eller dylikt på FH-DCE Super Rally® träffområde
 • De brandgator som är utmärkta får inte flyttas
 • Inga tält större än för eget bruk med begränsat antal platser är tillåtet
 • Max storlek på tält är 202 m på klubbcampingen . Det är inte tillåtet att sätta samman flera tält om 20 m2 så att det bildar ett stort tält (s.k. partytält) där syftet således är ämnat annat än för sovplatser
 • Försäljning av alla slags varor är inte att tillåtet utan medgivande från träffarrangören
 • Vid uppsättning av tält/tälten gäller träffpersonalens anvisningar och skall således följas
 • All införsel eller användning av generatorer, elverk, kylskåp eller dylikt på träffområdet är inte tillåtet
 • Det är inte tillåtet att elda/grilla på träffområdet, inte ens med medhavd utrustning
 • Anvisade platser för följebilar måste följas
 • Banderoller är tillåtna efter överenskommelse med träffarrangör
 • Droger får ej medtagas in på träffområdet
 • Föremål som kan tänkas användas i skadesyfte på träffområdet, dess personal eller andra gäster får inte tas med in på träffområdet
 • Vapen får ej medföras in på träffområdet
 • Pyrotekniska pjäser eller andra farliga eller brandfarliga föremål får ej medföras in på träffområdet
 • Fordon utan nummerplåt är inte tillåtna på träffområdet
 • Inga djur får med hänsyn till allergiker tas med in på träffområdet utan arrangörens tillåtelse
 • Störande av allmän ordning – Ordningsvakter och polis har rätt att avvisa, avlägsna eller tillfälligt omhänderta personer som stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna enligt polislagen 13 § (PL). Vad som utgör den allmänna ordningen kan variera beroende på platsen eller de ordningsregler som gäller där. En tumregel kan vara att ett avvisande föranleds av att personens beteende kan upplevas negativt störande för nog många personer.
 • På träffområdet gäller Svensk lagstiftning