COVID-19


Den 11 mars 2020 beslutade Sveriges regering om en förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Sverige.

Vad innebär detta beslut?

Sveriges regering använder möjligheten i ordningslagen (2 kap. 15 §) att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om det är nödvändigt för att motverka en epidemi. Förbudet meddelas i en förordning.

Förordningen innebär att det, från och med torsdag 12 mars och tills vidare, i hela Sverige, blir förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare.

Sveriges regering kommer att löpande pröva behovet av förordningen och den upphävs när förbudet inte längre behövs.

Harley-Davidson Club Sweden har förståelse till detta beslut och hoppas naturligtvis att förordningen kommer upphävas inom kort. Vi arbetar fortsatt med ambition att genomföra FH-DCE Super Rally® samt vår Internationella Träff och övriga aktiviteter.

Vi återkommer löpande med information.  

Med vänlig hälsning

Robert Bodin
President, Harley-Davidson Club Sweden

SE MER: